Semra Ozumerzifon’un Ayse Gulay Hakyemez’le soylesisi-4 Haziran 2014 Sanat ve Sanatçı tarifiniz nedir? Altamira mağarasını bulan ve tarih öncesi duvar resimlerini ortaya çıkaran Sautuora, arkeologlar ve sosyologlar tarafından, dolandırıcılıkla suçlanmıştı: Taş Devri insanları bu resimleri nasıl yapabilirdi? Sautuora bunları muhakkak çağdaş ressamlara yaptırmış olmalıydı.. Fakat…